Obnova drobných staveb v zámeckém parku

Projekt "NKP Krásný Dvůr – Obnova drobných staveb v zámeckém parku" je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je obnova tří staveb v zámeckém parku, konkrétně Ptačí voliéry, Kamenné lavičky a Glorietu. Všechny tři se nachází v blízkosti potoka Leska v partii, která je oblíbeným výletním cílem návštěvníků.

Nejblíže k zámku se nachází Ptačí voliéra, která bývala osazena okrasným ptactvem. Postavena byla pravděpodobně hned po založení parku před rokem 1791. Dnešní stavba pochází z úprav ve druhé polovině 20. století. Během obnovy bude vyměněna střešní krytina, dřevěné části, sjednocená drátěná výplňová pole a betonové části soklu nahrazeny kamennými.

 

Dále v údolí potoka Leska necelý 1 km od zámku se nachází Kamenná lavička se schodištěm pod majestátným pětisetletým dubem. Během své návštěvy Krásného Dvora si toto místo oblíbil Johann Wolfgang Goethe. Oprava bude spočívat v očištění a vyspravení lavičky a kamenných prvků schodiště, znovuosazení schodišťových stupňů a zpevnění plochy před schodištěm.

 

Gloriet stojí na návrší nad Velkým rybníkem asi 1,5 km od zámku. Postaven byl v roce 1784, jedná se o jednu z nejstarších staveb v parku. Má podobu kruhového antického chrámku zvaného monopteros. Během rekonstrukce budou obnoveny nátěry, vyměněna střešní krytina, očištěn a vyspraven sokl. Kolem Glorietu vznikne zpevněná plocha.

 

Realizací projektu dojde k obnově těchto staveb do autentické podoby a ke zatraktivnění nejoblíbenější části zámeckého parku. Návštěvníci budou moci využít nový prohlídkový okruh "Údolím potoka Leska".

Předpokládané datum ukončení projektu je 31. května 2023.