Vzdělávací programy pro MŠ

Zámek Krásný Dvůr nabízí mateřským školám edukační programy exteriérové i interiérové. Pro rezervaci edukačního programu nás kontaktujte na emailové adrese: krasnydvur@npu.cz. 
Vzdělávací programy je možné rezervovat pouze od dubna do října.

Po zámku s chůvou Jana Rudolfa Černína

Cílová skupina: MŠ (předškolní děti)

Typ programu: Interiérový

Délka programu: 1,5 hodiny

Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho společnost, Dítě a svět, Dítě a společnost, Člověk a svět, Umění a kultura

Počet dětí: Ideálně 25 dětí, maximálně 30 dětí

Anotace: Chůva Jana Rudolfa Černína je už ve výslužbě, však je také pan hrabě už dospělý muž, ale na časy, kdy byl jen malý hošík vzpomíná s láskou, i když měla vždy plné ruce práce. Je to paní povídavá, a tak vás ráda vezme do zámku a povypráví vám, jak se na zámku tehdy žilo, jaký byl pan hrabě jako mladý pán a co vše s ním a jeho rodinou zažila.

Během programu se žáci hravou formou seznámí s interiéry zámeckých salonů a se životem na zámku v době Jana Rudolfa Černína z pohledu zámeckého personálu. Děti a žáci plní úkoly, které jim pomáhají seznámit se s původní podobou a funkcí interiérů zámku. Prostřednictvím života Jana Rudolfa žáci poznají život osvíceného kavalíra. Program může být doplněn o práci s pracovním listem.

Cena programu: 100 Kč / žáka (150 Kč / žáka s pracovním listem)

Překvapení pro císaře

Cílová skupina: MŠ (všechny věkové kategorie)

Typ programu: Exteriérový

Délka programu: 4 hodiny

Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho společnost, Dítě a svět, Dítě a společnost, Člověk a svět, Umění a kultura

Počet dětí: Ideálně 25 dětí, maximálně 30 dětí

Anotace: Na zámku Krásný Dvůr je všechno vzhůru nohama! Očekává se příjezd císaře a jeho drahé choti a všichni mají plné ruce práce. Je třeba opravit obrazovou galerii rodu Černínů, nechat namalovat vedutu pro císaře, zkontrolovat bezpečnost cest v parku, vyrobit parfém pro císařovnu a nacvičit koncert pro vzácnou návštěvu. Pomůžeš s přípravami?

Program je zaměřen na poznávání parku prostřednictvím základních smyslů – zraku, hmatu, sluchu a čichu. V průběhu programu se děti přirozeně učí vnímat koncepci parku. Prostřednictvím hudby, výtvarného zpracování a dramatizace vyjadřují vlastní pocity z krajinářského parku a rozeznávají tak emoční ladění jeho jednotlivých částí.

Trasa a její délka: Zámek Krásný Dvůr – Podzámecká louka – rozcestí U tří lip – Pamětní deska – Panův templ a zpět (celkem 3 km)

Cena programu: 100 Kč / žáka