Svatba na zámku Krásný Dvůr

Zámek Krásný Dvůr umožní zažít váš svatební den v romantickém zámeckém prostředí.
V roce 2023 nabízí Krásný Dvůr svatební termíny 24. června, 22. července a 26. srpna.
 

Vážení snoubenci, velice si vážíme vašeho zájmu o svatební obřad na státním zámku Krásný Dvůr. Pro svatební obřad nabízíme tyto prostory:

FRANCOUZSKÁ ZAHRADA

Samostatně uzavřená zahrada přiléhající na západní straně k zámku. Ideální prostor pro svatební obřad při hezkém počasí s bezbariérovým přístupem. Pravidelně střižené keře a svatební výzdoba dotváří krásu a romantickou atmosféru francouzské zahrady z doby baroka. V případě nepřízně počasí se obřad automaticky přesouvá do Velkého sálu na zámku.

 

ZÁMECKÝ PARK

Za přesně stanovených podmínek, respektujících status Národní kulturní a přírodní památky, je možné uskutečnit obřad v zámeckém parku. Doprava na místo je možná pouze pěšky nebo zámeckou bryčkou taženou koňmi. Obřad v zámeckém parku je možné uskutečnit pouze bez reprodukované hudby.

Možnosti svatebního obřadu a organizační záležitosti je nutné předem dohodnout se správou státního zámku Krásný Dvůr.

JAK POSTUPOVAT

V případě zájmu o svatební obřad ve výše uvedených termínech kontaktujte matriku v Podbořanech a zamluvte si konkrétní termín (tel. 415 237 506). Poté se obraťte na správu zámku k projednání dalších podrobností vašeho svatebního obřadu. Kontktní osobou je paní Michaela Hofmanová tel. 724 323 427.

Po potvrzení termínu matrikou uzavírá správa zámku se snoubenci smlouvu o konání sňatečného obřadu, kde je specifikován termín, cena, čas a podmínky pořádání obřadu. Poplatek za organizaci a přípravu a poskytnutí prostor ke svatebnímu obřadu je splatný v den podpisu smlouvy, nejpozději den před dnem konání obřadu v hotovosti v pokladně zámku. Při zrušení obřadu ze strany snoubenců se poplatek nevrací. Výjimkou jsou pouze nepředvídatelné zásadní události např. úmrtí v rodině či hospitalizace jednoho ze snoubenců.

Poplatek za pronájem připravených a vyzdobených prostor ke svatebnímu obřadu včetně hudebního doprovodu činí 7500 Kč (včetně 21 % DPH). Správní poplatek MÚ Podbořany není v ceně zahrnut.

Snoubenci a svědci musí mít s sebou občanské průkazy.

CO VÁM NA ZÁMKU KRÁSNÝ DVŮR NABÍZÍME

  • přípravu místa konání obřadu (stůl, židle, květinová výzdoba)
  • pronájem daného prostoru
  • zajištění reprodukovaného hudebního doprovodu
  • parkování pro vás a vaše hosty na zámeckém parkovišti v době konání obřadu
  • organizaci svatebního obřadu

Po obřadu vám na přání připravíme slavnostní přípitek, nápoj je nutné donést vlastní. V den obřadu se dostavte 10 minut před konáním obřadu. Svatební obřad trvá cca 20 minut. Jelikož nebudete v daný den jedinými zájemci o svatební obřad, prosíme vás o ohleduplnost a opuštění svatebního sálu bezprostředně po gratulacích. Umožníte tím hladký průběh následujících obřadů.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k tomu, že je státní zámek Krásný Dvůr národní kulturní památkou, platí zde určitá pravidla a omezení z důvodu ochrany této cenné památky. Prosíme, důkladně si přečtěte následující pokyny a seznamte s nimi i své svatební hosty.

Fotografa si můžete vybrat sami, musí ale dodržovat pokyny správy zámku Krásný Dvůr.

Upozorněte taktéž všechny svatební hosty na přísný zákaz znečišťování všech prostor interiéru i exteriéru památky pohazováním rýže, konfet apod. Zakázáno je také vjíždět do areálu nádvoří automobily, kočáry, koňmo apod. vyjma povolení výše uvedeného.

Dbejte prosím pokynů pracovníků správy zámku a matriky vedoucích k bezproblémové organizaci svatebních obřadů, aby váš významný den proběhl k vaší naprosté spokojenosti a s maximální ohleduplností k významné historické památce. Případné zvyky či přání při obřadu je nutné předem konzultovat se správou zámku.

Případné další dotazy vám rádi zodpovíme, rádi vám také v otevírací dobu zámku svatební prostory ukážeme. Mimo otevírací dobu po předchozí domluvě. 

Těšíme se na setkání s vámi. Vážíme si vašeho zájmu o svatební obřad v prostorách státního zámku.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Michaela Hofmanová

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelánka)
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Krásný Dvůr
1/, Krásný Dvůr 1 43972
Po maturitě na Obchodní akademii v Praze v roce 1996 studovala Management kultury na Západočeské univerzitě v Plzni. V roce 1998 začala pracovat jako sezónní průvodkyně v klášteře Kladruby. V Kladrubech provázela ještě v sezóně 1999 a 2000. Rok se věnovala intenzivnímu studiu francouzského jazyka, ze kterého má státní jazykovou zkoušku. Absolvovala kurz průvodce cestovního ruchu. Dále studovala magisterský obor Teorie a filozofie komunikace rovněž na Západočeské univerzitě, kde absolvovala i certifikátový program Regionální management. Studium ukončila získáním magisterského titulu v roce 2002. Poté příležitostně pracovala pro Národní památkový ústav při mapování nevyužívaných kulturních památek nebo jako průvodkyně na zámku v Ratibořicích, dále pracovala také jako marketingová specialistka, jako překladatelka, lektorka, průvodkyně, delegátka. Rok strávila ve Velké Británii, kde po absolvování tříměsíční jazykové stáže, složila zkoušku FCE a dále pracovala pro YHA. V roce 2006 rozvíjela v NPÚ oblast PR nejprve v Praze a následně na ÚOP v Plzni, kde se věnovala též delimitaci objektů Kynžvart, Valeč a Bečov a přípravě projektů obnovy a využití klášterních komplexů Kladruby a Plasy. Absolvovala jednoroční kurz památkové péče NPÚ. Od roku 2007 je kastelánkou zámku Krásný Dvůr. Od roku 2016 je členkou komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří.