Krásný Dvůr

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnes zavřeno

Žádáme návštěvníky, aby se v zámeckém parku pohybovali se zvýšenou opatrností.

Zavřít

Svatba na zámku Krásný Dvůr

Zámek Krásný Dvůr vám umožňuje zažít váš svatební den v romantickém zámeckém prostředí.  Pro rok 2018 nabízíme tyto termíny svatebních obřadů:  23. června, 28. července a 25. srpna.  

Vážení snoubenci, velice si vážíme vašeho zájmu o svatební obřad na státním zámku Krásný Dvůr. Pro svatební obřad nabízíme tyto prostory:

VELKÝ SÁL ZÁMKU

Ideální prostor pro konání svatebních obřadů, koncertů a jiných společenských událostí s komorní atmosférou, výbornou akustikou a dobovou výzdobou interiéru. Nachází se v prvním patře v těsné blízkosti hlavního vstupního schodiště. Ve Velkém sále je kapacita 30 míst k sezení a 30 míst ke stání.

FRANCOUZSKÁ ZAHRADA

Samostatně uzavřená zahrada přiléhající na západní straně k zámku. Ideální prostor pro svatební obřad při hezkém počasí s bezbariérovým přístupem. Pravidelně střižené keře a svatební výzdoba dotváří krásu a romantickou atmosféru francouzské zahrady z doby baroka. V případě nepřízně počasí se obřad automaticky přesouvá do Velkého sálu na zámku.

JAK POSTUPOVAT

V případě zájmu o svatební obřad ve výše uvedených termínech kontaktujte matriku v Podbořanech a zamluvte si konkrétní termín (tel. 415 237 506). Poté se obraťte na správu zámku (Bc. Andrea Minaříková, tel. 602 235 620) k projednání dalších podrobností vašeho svatebního obřadu. 
Po potvrzení termínu matrikou uzavírá správa zámku se snoubenci smlouvu o konání sňatečného obřadu, kde je specifikován termín, cena, čas a podmínky pořádání obřadu. Poplatek za organizaci a přípravu a poskytnutí prostor ke svatebnímu obřadu je splatný v den podpisu smlouvy, nejpozději den před dnem konání obřadu v hotovosti v pokladně zámku. Při zrušení obřadu ze strany snoubenců se poplatek nevrací. Výjimkou jsou pouze nepředvídatelné zásadní události např. úmrtí v rodině či hospitalizace jednoho ze snoubenců.
Poplatek za pronájem připravených a vyzdobených prostor ke svatebnímu obřadu včetně hudebního doprovodu činí 6500 Kč (včetně 21 % DPH). Správní poplatek MÚ Podbořany není v ceně zahrnut.

Snoubenci a svědci musí mít s sebou občanské průkazy.

CO VÁM NA ZÁMKU KRÁSNÝ DVŮR NABÍZÍME

  • přípravu místa konání obřadu (stůl, židle, květinová výzdoba)
  • pronájem daného prostoru
  • zajištění reprodukovaného hudebního doprovodu
  • povolení vjezdu 2 aut na nádvoří před vchod do zámku (parkovat ale musí tato auta na parkovišti)
  • parkování pro vás a vaše hosty na zámeckém parkovišti
  • organizaci svatebního obřadu
  • zajištění fotografa při svatebním obřadu v interiérech zámku
  • dárek

Po obřadu vám zařídíme slavnostní přípitek.
V den obřadu se dostavte 10 minut před konáním obřadu. Svatební obřad trvá cca 20 minut. Jelikož nebudete v daný den jedinými zájemci o svatební obřad, prosíme vás o ohleduplnost a opuštění svatebního sálu bezprostředně po gratulacích. Umožníte tím hladký průběh následujících obřadů.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k tomu, že je státní zámek Krásný Dvůr národní kulturní památkou, platí zde určitá pravidla a omezení z důvodu ochrany této cenné památky. Prosíme, důkladně si přečtěte následující pokyny a seznamte s nimi i své svatební hosty.
V interiérech zámku má povolení fotografovat pouze fotograf mající smlouvu se správou zámku. Fotografa si můžete vybrat sami, ale musí se zámkem podepsat smlouvu. V případě zájmu zámek poskytuje smluvního fotografa, který má letilé zkušenosti. Fotodokumentaci a videozáznam za svatebního obřadu zajišťuje smluvní firma PROVIST. Více informací na : http://www.svatebni-fotovideo.cz/svatebni-obrady-zamek-krasny-dvur/. Pokud se tedy rozhodnete pro firmu PROVIST, domluvte si, prosíme, konkrétní termín a rozsah služby. Kontakty jsou na webových stránkách firmy.

Žádáme proto, abyste svým svatebním hostům toto opatření tlumočili, aby zbytečně v den obřadu nedocházelo k nedorozuměním. Na nádvoří zámku a v parku si vás mohou vaši známí a příbuzní fotografovat již neomezeně. Totéž platí o vytváření audiovizuálního záznamu.

V případě obřadu ve Velkém sále zámku upozorňujeme na zákaz dotýkání se historických předmětů. Taktéž je zakázáno odkládat na exponáty věci, oblečení, tašky apod.

Upozorněte taktéž všechny svatební hosty na přísný zákaz znečišťování všech prostor interiéru i exteriéru památky pohazováním rýže, konfet apod. Zakázáno je také vjíždět do areálu nádvoří automobily, kočáry, koňmo apod. vyjma povolení výše uvedeného.
Dbejte prosím pokynů pracovníků správy zámku a matriky vedoucích k bezproblémové organizaci svatebních obřadů, aby váš významný den proběhl k vaší naprosté spokojenosti a s maximální ohleduplností k významné historické památce.
Případné zvyky či přání při obřadu je nutné předem konzultovat se správou zámku.

Případné další dotazy vám rádi zodpovíme, rádi vám také v otevírací dobu zámku svatební prostory ukážeme. Mimo otevírací dobu po předchozí domluvě.
Těšíme se na setkání s vámi. Vážíme si vašeho zájmu o svatební obřad v prostorách státního zámku.