Obnova drobných staveb v zámeckém parku

Ve středu 31. května 2023 byl dokončen projekt „NKP Krásný Dvůr – obnova drobných staveb v zámeckém parku“, spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu. Žádost o dotaci byla realizována prostřednictvím místní akční skupiny Vladař. Rekonstrukce se dočkaly tři památky podél potoka Leska, a to Ptačí voliéra, kamenná lavička se schody a Gloriet. V návaznosti na stavební obnovu vznikl také nový prohlídkový okruh.

Projekt byl realizován v letech 2018 až 2023, stavební práce probíhaly v letech 2021 a 2022. Obnova Ptačí voliéry zahrnovala opravu nosných dřevěných prvků konstrukce, provedení nového nátěru, rozebrání soklové části a její nahrazení novým kamenným soklem, výměnu a sjednocení drátěných výplňových polí, či opravu krytiny střechy. Obnovená Ptačí voliéra bude následně osazena zpěvným ptactvem. Oprava kamenné lavičky spočívala v očištění kamenných prvků, znovu osazení schodišťových stupňů, či úpravě valounkové dlažby v úrovni osazené lavičky. Na Glorietu byly obnoveny nátěry sloupů, stěn a kupole, opravena střešní krytina, očištěny schody a vyměněny poškozené prvky. Kolem Glorietu byla zřízena zpevněná plocha. První akcí u obnoveného Glorietu bude koncert s názvem Sólo pro violu 1. července 2023. Další akce budou následovat.

Realizaci se nevyhnuly komplikace. V období covidových restrikcí se stavební obnova pozdržela, což však neohrozilo předpokládané datum ukončení projektu jako celku. V průběhu stavby také došlo k neočekávaným zjištěním ohledně konstrukčního provedení staveb, a tak bylo nutné upravit projekt. Během obnovy byly ale všechny zjištěné problémy odstraněny.

Pro návštěvníky vznikl nový prohlídkový okruh Údolím potoka Leska, který vede ke všem třem zrekonstruovaným stavbám. Formou edukačního programu se zájemci seznámí s rolí vodních a přírodních prvků a staveb drobné zahradní architektury v krajinářské tvorbě období romantismu. Okruh bude nabízen v návštěvní sezoně pravidelně jednou měsíčně, a navíc také při speciálních příležitostech a akcích.

Celková částka na realizaci projektu dosáhla hodnoty 2 739 649 Kč. Z evropské dotace bylo čerpáno 2 142 978 Kč. Rozdíl pokryl Národní památkový ústav.