Vzdělávací programy pro 1. stupeň ZŠ

Zámek Krásný Dvůr nabízí edukační programy jak exteriérové, tak interiérové. Pro rezervaci nás kontaktujte na emailové adrese: krasnydvur@npu.cz. Vzdělávací programy je možné rezervovat pouze od dubna do října.

Po zámku s chůvou Jana Rudolfa Černína

Cílová skupina: 1.–3. třída ZŠ

Typ programu: Interiérový

Délka programu: 1,5 hodiny

Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho společnost, Dítě a svět, Dítě a společnost, Člověk a svět, Umění a kultura

Počet dětí: Ideálně 25 dětí, maximálně 30 dětí

Anotace: Chůva Jana Rudolfa Černína je už ve výslužbě, však je také pan hrabě už dospělý muž, ale na časy, kdy byl jen malý hošík vzpomíná s láskou. Je to paní povídavá, a tak vás ráda vezme do zámku a povypráví vám, jak se na zámku tehdy žilo, jaký byl pan hrabě jako mladý pán a co vše s ním a jeho rodinou zažila.

Během programu se  žáci hravou formou seznámí s interiéry zámeckých salonů a se životem na zámku v době Jana Rudolfa Černína z pohledu služebnictva. Žáci plní úkoly, které jim pomáhají seznámit se s původní podobou a funkcí interiérů zámku. Prostřednictvím života Jana Rudolfa žáci poznají život osvíceného kavalíra.

Cena programu: 100 Kč / žáka (s pracovním listem 150 Kč / žáka)


Překvapení pro císaře

Cílová skupina: 1.–3. třída ZŠ

Typ programu: Exteriérový

Délka programu: 4 hodiny

Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho společnost, Dítě a svět, Dítě a společnost, Člověk a svět, Umění a kultura

Počet dětí: Ideálně 25 dětí, maximálně 30 dětí

Anotace: Na zámku Krásný Dvůr je všechno vzhůru nohama! Očekává se příjezd císaře a jeho drahé choti a všichni mají plné ruce práce. Je třeba opravit obrazovou galerii rodu Černínů, nechat namalovat vedutu pro císaře, zkontrolovat bezpečnost cest v parku, vyrobit parfém pro císařovnu a nacvičit koncert pro vzácnou návštěvu. Pomůžeš s přípravami?

Program je zaměřen na poznávání parku prostřednictvím základních smyslů – zraku, hmatu, sluchu a čichu. V průběhu programu se žáci přirozeně učí vnímat koncepci parku. Prostřednictvím hudby, výtvarného zpracování a dramatizace vyjadřují vlastní pocity z krajinářského parku a rozeznávají tak emoční ladění jeho jednotlivých částí.

Trasa a její délka: Zámek Krásný Dvůr – Podzámecká louka – rozcestí U tří lip – Pamětní deska – Panův templ a zpět (celkem 3 km)

Cena programu: 100 Kč / žáka


Zámek a park Krásný Dvůr v kostce

Cílová skupina: 3.–5. třída ZŠ

Typ programu: Interiérový

Délka programu: 4 hodiny

Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho společnost, Dítě a svět, Dítě a společnost, Člověk a svět, Umění a kultura

Počet dětí: Ideálně 25 dětí, maximálně 30 dětí

Anotace: Co má společného Japonsko a Krásný Dvůr? Mnohostěnný mechanický hlavolam, vynález japonského matematika a umělce Naoki Jošimota z roku 1971 a prastaré japonské umění origami. Přijmi výzvu a zkonstruuj si suvenýr, na který budeš moci být právem hrdý. Vytvoř si Jošimotovu kostku a vměstnej na ni celý svět ukrytý ve zdejším zámeckém parku.

Program je zaměřen na podporu matematické gramotnosti. V průběhu programu žáci vytváří suvenýr v podobě tzv. Jošimotovy kostky. Po zkonstruování kostky žáci podle příběhů z pracovního listu umisťují na jednotlivé strany kostky dobové grafiky zámku a zámeckého parku.

Cena programu: 120 Kč / žáka


Po stopách hraběte Rudolfa

Cílová skupina: 4.–5. třída ZŠ

Typ programu: Exteriérový

Délka programu: 5 hodin

Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho společnost, Dítě a svět, Dítě a společnost, Člověk a svět, Umění a kultura

Počet dětí: Ideálně 25 dětí, maximálně 30 dětí

Anotace:  Dobrý den, Guten Tag, Good morning, Bonjour, Buongiorno… Jsem hrabě Jan Rudolf Černín. Vítejte na mém panství v Krásném Dvoře. Dovoluji si Vás pozvat k prohlídce mého jedinečného anglického parku. Procestoval jsem celou Evropu a nastudoval mnoho knih, abych vytvořil toto velkolepé dílo. Pojďte se mnou poznávat, kde všude jsem hledal inspiraci pro svůj park. Seznamte se s moderními trendy mé doby. Vnímejte náladu jednotlivých částí parku, poznávejte práci krajináře. Pátrejte po detailech, abyste z nich nakonec mohli vytvořit celek v podobě návrhu vlastního parku.

Program provede žáky interaktivní formou životem a dobou J. R. Černína a jeho působením v Krásném Dvoře. Žáci se stejně jako hrabě vydají na kavalírskou cestu po Evropě na místa, kde hrabě čerpal inspiraci pro park v Krásném Dvoře a pro stavby drobné zahradní architektury v něm. Prostřednictvím nich se žáci učí poznávat jednotlivé části parku a základní principy krajinářské tvorby. Na závěr programu jednotlivé skupiny žáků vytvoří návrh vlastní stavby drobné zahradní architektury či části parku tak, aby spojením návrhů všech skupin vznikl vlastní návrh krajinářského parku.

Trasa a její délka: Zámek Krásný Dvůr – Podzámecká louka – rozcestí U tří lip – Pamětní deska – Panův templ a zpět (celkem 3 km)

Cena programu: 120 Kč / žáka