Vzdělávací programy pro SŠ

Zámek Krásný Dvůr nabízí středním školám edukační programy exteriérové i interiérové. Pro rezervaci nás kontaktujte na emailové adrese: krasnydvur@npu.cz. Vzdělávací programy je možné rezervovat pouze od dubna do října.

Parkem letem světem antikou i orientem

Cílová skupina: SŠ, 1. stupeň víceletých gymnázií

Typ programu: Exteriérový

Délka programu: Celodenní (8.30–15.00)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Umění a kultura

Klíčové kompetence: Kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská, kompetence k podnikavosti
 
Počet dětí: Maximálně 30 dětí
 
Anotace: Jako architekt Jana Rudolfa Černína procestuj Evropu stejně, jako ji na své kavalírské cestě procestoval on. Hledej v evropských metropolích i ve venkovské krajině inspiraci pro stavby drobné zahradní architektury do Rudolfova krajinářského parku v Krásném Dvoře. Navrhni „zlatý hřeb“ jeho parku – rozhlednu, jakou svět dosud nespatřil. Získej finanční prostředky na její realizaci a postav ji. Dokážeš to?
 
V průběhu programu žáci poznají chod venkovského panství za časů Jana Rudolfa Černína (přelom 18. a 19. století). Prostřednictvím putování zdejším parkem na způsob orientačního běhu poznají jak jednotlivá zákoutí parku, zdejší stavby drobné zahradní architektury, tak vývoj krajinářských parků v ČR. Získají náhled do činnosti dobového architekta a stavitele při navrhování rozhledny dle požadavků zadavatele. Proniknou nejen do tajů architektury, ale i do problematiky investování staveb.
 
Trasa a její délka: Zámek Krásný Dvůr – různé trasy v parku – Obelisk – Novogotický templ a zpět (celkem 6 km)
 
Cena programu: 120 Kč / žáka

Romantická krajina dle J. R. Černína

Cílová skupina:

Typ programu: Exteriérový

Délka programu: Celodenní (8.30–16.00)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Umění a kultura

Klíčové kompetence: Kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská, kompetence k podnikavosti

Počet dětí: Maximálně 30 dětí

Anotace: Na zámek Krásný Dvůr se sjeli přední odborníci z oblasti architektury, ornitologie, hydrobiologie, botaniky, dendrologie, arboristiky, geografie, historie, hydrologie a mnoha dalších oborů. Ve zdejším krajinářském parku právě probíhá rozsáhlý inventarizační průzkum, jehož cílem je zmapovat současný stav parku, popsat jeho změny oproti původní koncepci a navrhnout opatření k zachování památkových i přírodních hodnot parku. Výstupy práce badatelské týmy prezentují na vědeckém sympoziu. Přidej se k některému z týmů a pomoz dovést výzkumný úkol ke zdárnému konci.

Studenti se během programu stanou badateli v jimi vybrané vědecké disciplíně. Definují svou badatelskou otázku s ohledem na dostupnost literatury a pracovních pomůcek, formulují hypotézu a následně pracují na jejím ověření. Po dokončení terénní práce a zpracování získaných dat žáci prezentují své výstupy na sympoziu v prostorách zámku. Jednotlivé prezentace vytvoří almanach s informacemi o zdejším parku, který si žáci odvezou s sebou.

Trasa a její délka: Zámek Krásný Dvůr a celý zámecký park (celkem 6 km)

Cena programu: 120 Kč / žáka