Dětanský chlum

Dětanský chlum se nachází zhruba 12,5 km jižním směrem od Krásného Dvora u obce Dětaň. Přírodní rezervaci Dětanský chlum tvoří teplomilné doubravy na jižní straně kopce Chlum. Rozloha rezervace je 35,6 ha, vyhlášena byla roku 1967. Půda zde je vysychavého, hlinito-kamenitého vulkanického původu. Tato rezervace je zajímavá mimo jiné výskytem mnoha lesních druhů teplomilných živočichů. Žije zde několik druhů brouků střevlíků, tesaříků, nosatců. Z dalších živočichů jsou zde běžní například pavouci, ploštice a sarančata. Z plazů zde byl zjištěn výskyt ještěrky obecné. Roste zde květena typická pro zdejší typ půdy. Hlavní dřeviny jsou dub zimní, dub žlutavý a dub mnohoplodý. Z bylin prvosenka jarní, mochna bílá, jaterník podléška, hrachor jarní, plicník úzkolistý a několik druhů kavylů, bělozářka větvitá, lilie zlatohlávek, náprstník velkokvětý, třemdava bílá, skalník celokrajný a koniklec luční.