Krásný Dvůr

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnes zavřeno

Krásnodvorské výtvarné dny

Žáci žatecké Základní umělecké školy tvořili na zámku Krásný Dvůr pod vedením lektorů z platformy „Máš umělecké střevo?“ a současného sochaře Aleše Nováka.

Jedná se o projekt Zámeckého spolku Krásný Dvůr, který navazuje na instalaci objektu současných výtvarných umělců na čestném dvoře zámku. Správa státního zámku Krásný Dvůr společně se Zámeckým spolkem a platformou „Máš umělecké střevo?“ připravila díky podpoře Ústeckého kraje vzdělávací výtvarné workshopy pro žáky základních, středních a uměleckých škol z Žatecka, Podbořanska a Kadaňska. 

Žáci ze Základní umělecké školy v Žatci se na zámku ve středu 26. 6. společně s malířem, sochařem a architektem Alešem Novákem, mladým představitelem současného umění, seznamovali s principy moderní tvorby a společně pak pod vedením zkušených lektorů Ondřeje Horáka, Jiřího Raitermana, Martiny Freitagové a Bohdany Kolenové z výše zmíněné umělecké platformy tvořili vlastní objekty inspirované exponáty ze zámeckých sbírek.

Žáci pracovali s různými materiály – krabicemi od bot, s přírodninami či s kostičkami stavebnice Lego – a i přes nesnesitelné vedro díky své fantazii, invenci a kreativitě vytvořili několik nových skulptur, které instalovali v areálu zámku. Nádvoří zámku, barokní zahrady a bezprostřední okolí zámku tak oživily instalace jako Hunger race, Průhled nebo Duhová krajina.

Výtvarné objekty vytvořené v rámci workshopu budou zámek Krásný Dvůr zdobit po celé léto, dovolí-li to materiál, ze kterého jsou vyrobeny.

Krásnodvorské výtvarné dny pokračovaly i ve čtvrtek workshopem pro žáky z Podbořanska, kdy na zámku s umělcem a lektory spolutvořili studenti GSoŠ Podbořany.

Poslední z trojice workshopů proběhne pod taktovkou platformy „Máš umělecké střevo?“ ve čtvrtek 4. 7. 2019, kdy na zámek dorazí žáci z Kadaňska. Červencový workshop se také stane součástí dokumentárního pořadu o díle tvůrčího dua Böhm a Franta, který připravuje Česká televize a který dokumentuje i vznik výtvarného objektu Setkání zdobící zámecký čestný dvůr toto léto.