Svatokateřinská prohlídka s kastelánkou

Mimořádná prohlídka zámku s kastelánkou Michaelou Hofmanovou. 

Od 10:00 a 14:00 hodin.

 

ONLINE VSTUPENKY