Krásný Dvůr

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnes zavřeno

Víkend otevřených zahrad na Krásném Dvoře

Společenské akce

Po oba dny je možné od 11:00 hodin vydat se na komentovanou procházku zámeckým parkem. Zájemci se při ní od průvodce dozví o historii krásnodvorského přírodně krajinářského parku i o stavbách v něm stojící. Účastníci procházky si budou moci výjimečně prohlédnout i běžně nepřístupnou Francouzskou zahradu. Předpokládaná délka procházky 6 km, 120 minut. Vstupné 90,- Kč.

Po oba dny Parkem letem světem – zábavná i poučná cesta parkem pro děti i jejich rodiče s odměnou v cíli, s šiframi i hádankami pro malé i velké. Vyrazit na cestu můžete v intervalech od 13:00 do 16:00 hodin, cíl otevřen do 17:00 hodin. Pracovní list k cestě parkem 50,- Kč.

V neděli 10. června Dětský jarmark - edukační program pro děti. Děti mohou prodávat vlastnoručně vyrobené výrobky na fiktivním tržišti (program rozvíjí finanční gramotnost dětí, ukazuje souvislost mezi tvorbou produktu a stanovením ceny, seznamuje je s marketingem).

V neděli 10. června se od 15:00 hodin u Novogotického templu uskuteční koncert žáků ZUŠ Podbořany. V případě špatného počasí bude koncert přesunut do interiéru.