Krásný Dvůr

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnes zavřeno

Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů na Krásném Dvoře

Od 7. dubna do 15. července tohoto roku se koná ve Velkém sále zámku Krásný Dvůr výstava nazvaná Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů.

Putovní výstava se zabývá problematikou národní příslušnosti osobností šlechtických rodů v Československu, a jejich zapojením se do nacistického hnutí. Současně sleduje osudy historických sídel patřících těmto rodům ve 20. století a cestu mobiliáře převzatého z nich po konfiskaci do různých institucí. Výstavu připravil kolektiv Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky v rámci projektu „Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu“ realizovaného v programu Ministerstva kultury ČR NAKI II (Národní a kulturní identita).

Výstava je zaměřena na severní Čechy, tedy dnešní Ústecký a Liberecký kraj. V centru výstavy stojí šest osobností z rodu Aehrenthalů, Czerninů, Clary-Aldringenů, Kinských a Waldsteinů, které se v období před druhou světovou válkou přihlásily k německé národnosti. Texty medailonů ukazují, že jejich pohnutky byly různé. Panely pak podrobně sledují osudy celkem dvanácti sídel, které před druhou světovou válkou těmto osobnostem patřily. Po konfiskaci bylo rozhodnuto o jejich novém využití, které se zpravidla zásadně na podobě sídla podepsalo a často vedlo k devastaci či úplnému zániku.

Jedním ze sledovaných šlechticů je i Eugen Alfons Czernin a jeho zámky Krásný Dvůr, Petrohrad a Mašťov. Eugen Alfons Czernin se ve 30. letech hlásil k české národnosti, v roce 1938 se přihlásil k národnosti německé, jelikož se snažil udržet i svůj majetek v sudetské župě. Německé úřady jej ale vyšetřovaly s podezřením na přílišné sympatie k Čechům a zámek v Krásném Dvoře získal jako letní sídlo říšský ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop. Roku 1945 Eugen Alfons marně žádal o navrácení českého občanství. Nakonec zemi opustil a jeho statky byly na základě prezidentského dekretu zabaveny. Panel, který se věnuje Krásnému Dvoru, popisuje detailně historii zámku od roku 1945 do jeho částečného zpřístupnění v 50. letech.   

Výstavu je možné navštívit o víkendech od dubna do července vždy v 11.30 a 14.30, ve všední dny od května do července denně kromě pondělí vždy od 16 hodin. Vstupné na výstavu činí 20 Kč, snížené vstupné 10 Kč.

Ústav dějin umění Akademie věd pořádá v souvislosti s výstavou různé přednášky či tematicky zaměřené konference. K výstavě vychází v nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR stejnojmenná publikace.