Krásný Dvůr

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnes zavřeno

Ohlédnutí za turistickou sezonou 2017 na Krásném Dvoře

„Máme za sebou bohatý rok. Na zámku i v parku se udála nejen řada kulturních akcí, ale i stavebních prací. Mám radost z úspěšné sezony,“ říká kastelánka Michaela Hofmanová. Na prohlídky zámku, Novogotického templu či některou z akcí přišlo celkem 23 973 návštěvníků. Nejúspěšnější akcí byl již tradičně Jablečný den, během kterého prošlo zámeckou branou 3 357 návštěvníků. Novogotický templ, který se pro veřejnost otevřel po několikaleté opravě, přilákal 6 544 návštěvníků. Největší nárůst v počtu návštěvníků zaznamenala Strašidelná cesta parkem, které se zúčastnilo téměř čtyřikrát více dětí než v roce 2016.

V průběhu roku se mohli návštěvníci zúčastnit nejen tradičních či netradičních prohlídek zámeckých interiérů či vystoupat na vyhlídku Novogotického templu, ale byla pro ně připravena i řada akcí. Nejúspěšnější byl již tradičně Jablečný den 7. října, který lákal na jarmark a hudební a divadelní představení. V podobném duchu se nesly i Pohádkové Velikonoce, které připadly na 15. dubna. Strašidelná cesta parkem 4. listopadu využila kouzla večerního spoře osvětleného parku. Hned několikrát se mohli návštěvníci zúčastnit netradičních prohlídek, ať už hraných kostýmovaných, prohlídek s rozšířeným výkladem či komentovaných procházek zámeckým parkem. Sezonu doplnilo také několik divadelních vystoupení pro děti a koncertů.


Zámek Krásný Dvůr navštívilo během roku 2017 také mnoho významných hostů. Slavnostního otevření Novogotického templu se zúčastnili mimo jiné Karel Schwarzenberg, norská velvyslankyně Siri Ellen Sletner a generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková. V létě si park přijela prohlédnout britská velvyslankyně Jan Thompson. Z umělců, kteří se zúčastnili některé z mnoha akcí, získal největší pozornost herec Josef Somr, který vystoupil spolu s klavíristou Michalem Maškem.


V zámeckém areálu probíhaly různé opravy a úpravy. Po třech letech byla ukončena rekonstrukce Novogotického templu, nejunikátnější stavby v zámeckém parku. V interiéru templu byla zrestaurována socha maršála Karla Filipa Schwarzenberga, v oknech byly osazeny barevné vitráže. Také exteriér prošel celkovou obnovou, mimo jiné byla znovuvybudována vyhlídková lávka. V průběhu sezony došlo také k úpravám koryta potoka Leska, kde byly opraveny ohradní zídky, vytěžen sediment v nadjezí a opraveny jezy. Ve druhé polovině roku pak začala na zámku obnova slavnostního vstupního schodiště, která bude pokračovat i v letošním roce.


Přípravy na turistickou sezonu 2018 jsou již v plném proudu, kromě prohlídek se návštěvníci mohou těšit na spoustu akcí. Sezonu zahájí 31. března Pohádkové Velikonoce. Na jaro je připravena výstava Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, která se věnuje i rodu Černínů a osudům zámku Krásný Dvůr ve 20. století. Krásný Dvůr se jako každoročně zapojí do Víkendu otevřených zahrad (9. a 10. června) i Hradozámecké noci (25. srpna). O letních prázdninách 21. července a 11. srpna zůstane zámek otevřen do nočních hodin na speciální kostýmované prohlídky. Na podzim je připravován Jablečný den (6. říjen), Strašidelná cesta parkem (3. listopadu) a Svatokateřinské slavnosti (o víkendu 24. a 25. listopadu). Program doplní v průběhu roku také několik koncertů.