Krásný Dvůr

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnes zavřeno

Slavnostní otevření prezentace turistických infopanelů na Krásném Dvoře

Ve čtvrtek 30. listopadu byla jako vrchol projektu „Zámky – brány k lidem a regionům“ na státním zámku Krásný Dvůr slavnostně otevřena prezentace turistických infopanelů „Jak si užít Podbořansko a Wolkenstein“.

Zámek Krásný Dvůr je jedním z partnerů výše jmenovaného projektu. Jeho realizátorem je Zámecký spolek Krásný Dvůr, z. s. na české straně a jako německý partner se na projektu podílelo Horské město a zámek Wolkenstein. Na projektu dále spolupracoval Svazek obcí Podbořansko. Projekt byl podpořen grantem z Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně ze Společného fondu malých projektů prostřednictvím Euroregionu Krušnohoří a trval od prosince 2016 do listopadu 2017.


Cílem projektu bylo propojit obyvatele a návštěvníky regionů Podbořansko a Wolkenstein a umožnit jim poznat krásy obou míst.


K tomu mají sloužit propagační letáky o zámcích Krásný Dvůr a Wolkenstein a o regionu Podbořansko v českém, německém, anglickém a ruském jazyce a 11 informačních panelů o obcích Podbořanska umístěných spolu se 2 panely o saském městečku Wolkenstein ve vestibulu zámku Krásný Dvůr. Panely si návštěvníci budou moci prohlédnout v otvírací době zámku v návštěvní sezóně 2018. Němečtí návštěvníci zase budou mít k dispozici 2 infomační panely o zámku Krásný Dvůr a o regionu Podbořansko, které budou umístěny na zámku Wolkenstein.


Jako součást výstupů projektu byly také vytvořeny pohledové mapy zámeckého parku v Krásném Dvoře s informačním textem v několika jazykových mutacích a bylo pořízeno provozní vybavení zámku, které rozšíří další možnosti setkávání lidí v prostorách zámku Krásný Dvůr.


Další aktivitou, která byla hrazena z projektu, byl Festival regionů, který se stal součástí oblíbené a tradiční akce zámku Jablečný den. Na Festivalu regionů se prezentovaly obce z Podbořanska i horské město a zámek Wolkenstein.


Slavnostního otevření prezentace infopanelů se zúčastnily starostové a další zástupci obcí Podbořanska, zástupci města a zámku Wolkenstein, zástupci správy zámku Krásný Dvůr a představitelé Zámeckého spolku Krásný Dvůr, z. s. Pro partnery projektu byl připraven koncert Severočeského smyčcového kvinteta a slavnostní oběd ve Velkém sále zámku, v odpoledních hodinách poté proběhl raut pro autory fotografií použitých v letácích a na panelech a pro širokou veřejnost.