Baroque Semper - Bělohorská bitva - Kolegium pro duchovnbí hudbu Consortium musicum

Kulturní akce

  • Nebílovy ()
  • 8. 11. 2020
  • 18.00–19.30
  • Vstup 180,-Kč

Kolegium pro duchovní hudbu
Consortium musicum

Vít Aschenbrenner – dirigent, sbormistr

Památné střetnutí na Bílé hoře znamená symbolický předěl, jenž na dlouhou dobu určil cestu, kterou se ubíraly české a moravské dějiny. Chápání této události proto není a nemůže být jednotné. Tradiční český národní výklad v ní vidí dvéře všech našich běd, jež s sebou přinesly konec náboženské svobody, utužení cizí habsburské nadvlády a dokonce i počátek národnostního útlaku. Alternativní hlasy zdůrazňují ukončení ohavné rebélie a vítězství řádně zvoleného panovníka, po němž následovalo politické sjednocení katolické habsburské střední Evropy. V důsledku této události došlo k urychlení pronikání avantgardní barokní kultury, proudící do zaalpských oblastí z katolické Itálie.
Osudový význam bělohorské bitvy si uvědomovali již její současníci a tato její symbolika přetrvává až do dnešních dnů.
Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum chtějí připomenout čtyřsetleté výročí bělohorského střetnutí hudebně literárním pásmem. Dobové verše a texty, jež tuto událost popisují, budou doplněny o novodobou ohlasovou poezii. Mluvené slovo bude střídáno středoevropskou katolickou duchovní hudbou z pobělohorského období stejně jako soudobou hudbou 20. a 21. století. Vedle dobového katolického pojetí bělohorského střetu coby vítězné události vzdají obě tělesa hold všem obětem bělohorské bitvy a všech válečných událostí, jež po tomto střetu následovaly v celé Evropě.

Pozn.: Koncertní program bude na základě archivní rešerše a jednání s hudebními soubory rozšířen na min. 8 koncertů. Partneři Projektu: NPÚ, Plzeňský kraj