Krásný Dvůr

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnes zavřeno

Po dobu nouzového stavu je objekt pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Vzdělávací programy pro SŠ

Zámek Krásný Dvůr nabízí edukační programy exteriérové i interiérové.  K programu je jako doplňkovou aktivitu možné doobjednat jízdu bryčkou za zvýhodněnou cenu. Pro rezervaci edukačního programu kontaktujte  Mgr. Zdenku Lněníčkovou, tel. 605 242 949, mail edukace.templ@npu.cz. Vzdělávací programy je možné rezervovat pouze od úterý do neděle, v dubnu a říjnu od středy do neděle.

Parkem letem světem antikou i orientem

Cílová skupina: SŠ, 1. stupeň víceletých gymnázií

Typ programu: Exteriérový

Délka programu: Celodenní (8.30 - 15.00)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Umění a kultura

Klíčové kompetence: Kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská, kompetence k podnikavosti
 
Počet dětí: maximálně 40 dětí
 
Anotace: Jako architekt Jana Rudolfa Černína procestuj Evropu stejně, jako ji na své kavalírské cestě procestoval on. Hledej v evropských metropolích i ve venkovské krajině inspiraci pro stavby drobné zahradní architektury do Rudolfova krajinářského parku v Krásném Dvoře. Navrhni „zlatý hřeb“ jeho parku – rozhlednu, jakou svět dosud nespatřil. Získej finanční prostředky na její realizaci a postav ji. Dokážeš to?
 
V průběhu programu žáci poznají chod venkovského panství za časů Jana Rudolfa Černína (přelom 18. a 19. století). Prostřednictvím putování zdejším parkem na způsob orientačního běhu poznají jak jednotlivá zákoutí parku, zdejší stavby drobné zahradní architektury, tak vývoj krajinářských parků v ČR. Získají náhled do činnosti dobového architekta a stavitele při navrhování rozhledny dle požadavků zadavatele. Proniknou nejen do tajů architektury, ale i do problematiky investování staveb.
 
Trasa a její délka: Zámek Krásný Dvůr – různé trasy v parku – Obelisk – Novogotický templ a zpět (celkem 6 km)
 
Cena programu: 120 Kč / žáka

Romantická krajina dle J. R. Černína

Cílová skupina:

Typ programu: Exteriérový

Délka programu: Celodenní (8.30 - 16.00)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Umění a kultura

Klíčové kompetence: Kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská, kompetence k podnikavosti

Počet dětí: Maximálně 40 dětí

Anotace: Na zámek Krásný Dvůr se sjeli přední odborníci z oblasti architektury, ornitologie, hydrobiologie, botaniky, dendrologie, arboristiky, geografie, historie, hydrologie a mnoha dalších oborů. Ve zdejším krajinářském parku právě probíhá rozsáhlý inventarizační průzkum, jehož cílem je zmapovat současný stav parku, popsat jeho změny oproti původní koncepci a navrhnout opatření k zachování památkových i přírodních hodnot parku. Výstupy práce badatelské týmy prezentují na vědeckém sympoziu. Přidej se k některému z týmů a pomoz dovést výzkumný úkol ke zdárnému konci.

Studenti se během programu stanou badateli v jimi vybrané vědecké disciplíně. Definují svou badatelskou otázku s ohledem na dostupnost literatury a pracovních pomůcek, formulují hypotézu a následně pracují na jejím ověření. Po dokončení terénní práce a zpracování získaných dat žáci prezentují své výstupy na sympoziu v prostorách zámku. Jednotlivé prezentace vytvoří almanach s informacemi o zdejším parku, který si žáci odvezou s sebou.

Trasa a její délka: Zámek Krásný Dvůr a celý zámecký park (celkem 6 km)

Cena programu: 120 Kč / žáka

leták ke stažení