Strašidelná cesta parkem

Trasa, která je dlouhá cca 40 minut, vede z hlavního nádvoří zámkem a pokračuje přes zahradu k Hraběcí studánce a kolem Mariánského dubu dále do parku. 


Skupiny návštěvníků budou odcházet v krátkých intervalech po oba večery vždy mezi 18. až 21. hodinou.

Vstupenky na konkrétní čas bude nutné si zakoupit přes online prodej na webových stránkách státního zámku Krásný Dvůr. Prodej bude spuštěn v průběhu října.

Po oba večery bude možnost si na nádvoří zámku zakoupit kávu a něco dobrého. Pro více informací o akci je třeba sledovat zámecký Facebook, Instagram ale také web.